Požár – 2020

Požár – 2020

Dnes 22. května 2020 došlo v oblasti Na Tokáni k požáru.

Požár zachvátil jednu ze tří chat. Dnešní požár zničil Penzion Tokáň – jednu ze tří chat oblasti Na Tokáni a její přilehlou budovu. Chata umístěná jako první z české strany začala hořet dnes 22.5.2020 v ranních hodinách.

Nyní je již požár téměř uhašen, ale chatu se bohužel zachránit nepodařilo. Obě budovy kompletně vyhořely. První chata byla celá ze dřeva a zbyly po ni jen dva komíny a základy. Hlavní budova byla částečně zděná s dřevěným obložením typickým pro všechny sruby oblasti Na Tokáni a ještě se neví zda bude opravena či nikoli.

Díky odložení ubytovací sezóny, zapříčiněné pandemií Koronaviru, v budově nejspíš nikdo nebyl. Oblast zatím hlídají hasiči z důvodů možného prohořívání ve skalním masivu.

Naše Chata Tokáň (poslední z české strany) nebyla požárem zasažena a je plně provozuschopná.

Restaurace i chata na Tokáni OTEVŘENA po celý rok 2023. V období 13. 3. – 30. 6. 2023 je přístupová cesta pro ubytované od „Sauly“ k chatě Na Tokáni uzavřena z důvodu realizace opravy. Objízdná trasa vede přes Vysokou lípu od restaurace „U Loupežáku“ po cyklostezce 3029 po tzv. české silnici na Tokáň.
-
Das Restaurant und die Hütte Na Tokáni sind für das ganze Jahr 2023 GEÖFFNET. In der Zeit vom 13. März bis zum 30. Juni 2023 ist die Zufahrtsstraße für Gäste von “Sauly” zur Hütte Na Tokáni wegen der Durchführung von Reparaturen geschlossen. Die Umleitungsstrecke führt durch die Hohen Linden vom Restaurant “U Loupežák” über den Radweg 3029 auf der sogenannten tschechischen Straße nach Tokáň.

X